2018 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

19.11.2018 tarihinde saat 11.00’de, Mecidiyeköy merkez ofisimizde, 2018 Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşecektir.

İMAGE MAKİNE TEKNOLOJİLERİ İMALAT ve TİCARET A.Ş.

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
  2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
  3. Denetçi raporlarının okunması
  4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
  6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
  7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
  8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması
  9. Görev süreleri sona ermiş yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti
  10. Denetçinin seçimi