AR-GE ve İNOVASYON KAVRAMI

Günümüz rekabet koşullarında Ar-Ge ve İnovasyon kavramları ön plana çıkmış bulunmaktadır.

Ar-Ge, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon ise sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu iki kavrama verdiği önemi ve kendi ‘Know-How’ı ile sunduğu teknik çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçiren İmage Makine A.Ş., rakiplerinden farkını müşterilerin 2019’da en çok tercih ettiği ‘Marka ve Çözüm Ortağı’ olma hedefiyle başarıyla ulaştırmıştır.

“Yenilikçi ve inovatif çözümler, başarının anahtarıdır”